Friday, November 18, 2005

Onder Moeders Vleugels

Wie van jullie heeft Little Women (oftwel 'Onder moeders vleugels' gelezen)? Die vraag werd gisteravond gesteld aan het publiek in het Microsoft Auditorium van de Seattle Central Public Library (ontworpen door Rem Koolhaas/ OMA). Zo'n honderd aanwezigen (van alle leeftijden, en niet alleen vrouwen) staken hun hand op.

Jane Jones, oprichtster en co-artistiek leidster en Allison Narver, artistiek leidster en regisseuse van 'Book-It' een organisatie die wereld literatuur ten tonele voert, en Kit Bakke, schrijfster van 'Ms.Alcott's E-mail' presenteerden een avondje over schrijfster Louisa May Alcott.

Ik raakte even de draad van de voordracht kwijt toen ik me realiseerde, dat ik me als kind vereenzelvigd had met de personage die door de Amerikaane lezers als de minst aantrekkelijke werd gezien, Amy, de kunstenares. Pas toen ik de spreekster hoorde zeggen dat in de adaptie van 'Little Women' door Book It Amy veel aantrekkelijker uit de verf zal komen was ik weer bij de les.

Na inleiding door Jane, werd een fragment uit het te brengen boek weergegeven door twee acteurs. Allison vertelde vervolgens hoe haar moeder wijlen Betty Jane Narver, altijd begon te huilen tijdens het voorlezen van Little Women, en dat het een 17-uur durende voorstelling had kunnen worden. Dit om aan te geven hoe moeilijk het was om materiaal te schrappen uit een favoriet boek.


Daarna sprak een kennis van me, Kit Bakke [bakkie], over het leven van Ms. Alcott, en nadrukkelijk niet over het boek dat zij zelf heeft geschreven: Miss Alcott's E-mail, dat in Juni uitkomt bij David Godine.
Mooi, om wat van het onderzoekmateriaal van een schrijver op projectiedoek te zien. Een kaart van het landgoed waar Alcott opgroeide, foto's van en anecdotes over de buren: Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne, H.D.Thoreaux. En, heel interessant meer over het volledig oeuvre van Alcott. Ze schreef N.B. onder een pseudoniem A.M. Barnard over zeer pikante en ook verboden onderwerpen.De Arbeiderspers gaf Fatale Liefdesjacht uit. Wie had dat ooit kunnen denken van de creatrice van 'Onder moeders vleugels'? Overigens vond de recensent van de Leeuwarder Courant het boek verre van pikant.
Post a Comment